Att läka sig själv

Vad är det som gör att en människa börjar må dåligt? Vad är det som gör att du ibland upplever tyngd, trötthet, frustration, hopplöshet eller kanske till och med ångest?

Jag ser nu vad det var som fick mig att gå in i väggen, att hamna i utmattningsdepression. Jag trodde att jag var tvungen att göra det som jag TRODDE förväntades av mig. Jag tänkte att det finns vissa ramar och de förhåller man sig till. Jag var helt fastlåst vid att jag behövde stanna kvar på det jobb jag hade och att jag var tvungen att anpassa mig till de rådande omständigheterna. Det gjorde att jag upplevde oerhörd frustration och tyngd. Till slut orkade jag inte bära den tunga bördan, jag blev utmattad.

När jag kom till den punkten där det inte fanns någon kraft kvar förrutom till att andas valde jag att titta på det som jag hade i mitt bagage. Jag valde att känna in i min kropp vad jag ville välja bort och vad jag ville välja till. Jag orkade helt enkelt inte anpassa mig längre till ramar eller normer. Jag behövde känna efter vad just jag behövde, oberoende av vad andra tyckte och tänkte om det. Det var inte enkelt men det var precis vad jag behövde. Det blev en obekväm resa genom mörka tunnlar och djupa dalar. Men jag kom ut på andra sidan med en helt annan medvetenhet om vad jag behöver. 

Tänk om vi faktiskt inte behöver förhålla oss till några ramar eller normer. Tänk om du  har möjligheten att välja för dig. För tänk om det är du, och bara du, som faktiskt vet vad du behöver. Tänk om andras intressanta åsikter kan få finnas, tänk om det är helt ok. Men tänk om du inte behöver ta till dig de åsikterna om de inte ger dig något.

Tänk om det är vid den här punkten, när du börjar lyssna till dig och när du tar din plats i besittning som din läkning kan börja. Tänk om det är när du känner in vad du behöver, och börja uttrycka det, som din kropp fylls med livskraft och lätt energi. 

Och tänk om du, genom att välja för dig och tillåta dig att vara du, inspirerar andra att välja för sig och vara sig själva.

Med värme & magi
Anna