Integritetspolicy för Annas Livskraft

Annas Livskraft drivs av mig, Anna Mämmi. I maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.
 
Hur hanteras personuppgifter?
För mig är det viktigt att du är trygg med hanteringen av dina personuppgifter. Min integritetspolicy är därför upprättad i enlighet med GDPR. Genom att du bokar någon av Annas Livskrafts tjänster (yoga, samtalsterapi etc) så godkänner du att jag sparar dina personuppgifter.
 
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Annas Livskraft är ansvarig för de personuppgifter som du delger mig, i enlighet med GDPR.
 
Vad för slags personuppgifter sparas?
När du anger dina personuppgifter, vid bokning av en aktivitet, sparas de uppgifterna tills din aktivitet hos Annas Livskraft är genomförd. Därefter raderas alla uppgifter utom namn, telefonnummer och e-post. Jag lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.
 
Varför sparas dessa personuppgifter och hur används de?
Ovanstående personuppgifter sparas för att jag ska kunna hantera dina frågor, din bokning, fakturor, kvitton och för att kunna skicka ut information till dig innan och efter din aktivitet. Jag sparar dom även för att kunna informera om kommande aktiviteter och tjänster som jag erbjuder. Jag sparar dessa personuppgifter så länge du inte aktivt valt att radera dina personuppgifter hos Annas Livskraft.
 
Vilka är dina rättigheter?
Du kan när som helst begära ut information om de personuppgifter jag har om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas hos Annas Livskraft skickar du ett e-postmeddelande till info@annaslivskraft.se, så tar jag bort dig ur registret. För att ta bort dig från registret krävs att du inte har några obetalda fakturor hos Annas Livskraft.
 
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Annas Livskraft lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.
 
Uppgifter om Annas Livskraft
Annas Livskraft, Anna Mämmi, Pokkivägen 26 98146 Kurravaara (postadress), Kyrkogatan 24 E 98138 Kiruna (besöksadress). Organisationsnummer 197801109005. Kontaktuppgifter: info@annaslivskraft.se , 070-2294393